User Tools

Site Tools


2761--10914-tucker-la-gi

Tucker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10914
Tên thay thế 1997 YQ14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7255733
Viễn điểm quỹ đạo 3.6234577
Độ lệch tâm 0.1414207
Chu kỳ quỹ đạo 2065.9252826
Độ bất thường trung bình 226.43260
Độ nghiêng quỹ đạo 0.55183
Kinh độ của điểm nút lên 7.04308
Acgumen của cận điểm 208.17019
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10914 Tucker (1997 YQ14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott. Nó được đặt tên cho Roy A. Tucker ở Đài thiên văn quốc gia Kitt Peak.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
2761--10914-tucker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)