User Tools

Site Tools


2762--11079-mitsunori-la-gi

Mitsunori
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11079
Tên thay thế 1993 AJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1039371
Viễn điểm quỹ đạo 3.1532113
Độ lệch tâm 0.1995900
Chu kỳ quỹ đạo 1556.6063129
Độ bất thường trung bình 272.04983
Độ nghiêng quỹ đạo 13.92123
Kinh độ của điểm nút lên 116.78223
Acgumen của cận điểm 287.00764
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

11079 Mitsunori (1993 AJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 1 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11079 Mitsunori
2762--11079-mitsunori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)