User Tools

Site Tools


2763--11438-zeldovich-la-gi

Zeldovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 29 tháng 8 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11438
Đặt tên theo Yakov Borisovich Zel'dovich
Tên thay thế 1973 QR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7688593
Viễn điểm quỹ đạo 2.6153371
Độ lệch tâm 0.1930748
Chu kỳ quỹ đạo 1185.4641937
Độ bất thường trung bình 271.37568
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83642
Kinh độ của điểm nút lên 203.02519
Acgumen của cận điểm 104.88689
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

11438 Zeldovich (1973 QR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 8 năm 1973 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11438 Zeldovich
2763--11438-zeldovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)