User Tools

Site Tools


2765--11886-kraske-la-gi

Kraske
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11886
Tên thay thế 1990 TT10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3085647
Viễn điểm quỹ đạo 3.2082521
Độ lệch tâm 0.1630809
Chu kỳ quỹ đạo 1673.3480510
Độ bất thường trung bình 335.12386
Độ nghiêng quỹ đạo 4.07877
Kinh độ của điểm nút lên 353.07586
Acgumen của cận điểm 344.05403
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

11886 Kraske (1990 TT10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11886 Kraske
2765--11886-kraske-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)