User Tools

Site Tools


2766--12094-mazumder-la-gi

Mazumder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12094
Tên thay thế 1998 HX99
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0066266
Viễn điểm quỹ đạo 2.4663772
Độ lệch tâm 0.1027834
Chu kỳ quỹ đạo 1221.6655462
Độ bất thường trung bình 53.05441
Độ nghiêng quỹ đạo 4.44602
Kinh độ của điểm nút lên 154.92430
Acgumen của cận điểm 1.93576
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12094 Mazumder (1998 HX99) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12094 Mazumder
2766--12094-mazumder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)