User Tools

Site Tools


2767--12282-crombecq-la-gi

Crombecq
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12282
Tên thay thế 1991 BV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0312562
Viễn điểm quỹ đạo 3.4076954
Độ lệch tâm 0.2530707
Chu kỳ quỹ đạo 1638.0465058
Độ bất thường trung bình 250.89014
Độ nghiêng quỹ đạo 8.15948
Kinh độ của điểm nút lên 154.30208
Acgumen của cận điểm 63.62054
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

12282 Crombecq (1991 BV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12282 Crombecq
2767--12282-crombecq-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)