User Tools

Site Tools


2768--12471-larryscherr-la-gi

Larryscherr
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi JPL/GEODSS NEAT
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12471
Tên thay thế 1997 CZ6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9243883
Viễn điểm quỹ đạo 2.9501791
Độ lệch tâm 0.2104373
Chu kỳ quỹ đạo 1389.8167739
Độ bất thường trung bình 127.26554
Độ nghiêng quỹ đạo 2.40408
Kinh độ của điểm nút lên 180.13453
Acgumen của cận điểm 164.61208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

12471 Larryscherr (1997 CZ6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1997 bởi JPL/GEODSS NEAT ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12471 Larryscherr
2768--12471-larryscherr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)