User Tools

Site Tools


2769--12670-passargea-la-gi

Passargea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12670
Tên thay thế 1979 SG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7440113
Viễn điểm quỹ đạo 2.6791729
Độ lệch tâm 0.2114227
Chu kỳ quỹ đạo 1201.3124338
Độ bất thường trung bình 257.24082
Độ nghiêng quỹ đạo 5.52030
Kinh độ của điểm nút lên 300.89917
Acgumen của cận điểm 59.12651
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

12670 Passargea (1979 SG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12670 Passargea
2769--12670-passargea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)