User Tools

Site Tools


2770--13179-johncochrane-la-gi

13179 Johncochrane (tên chỉ định: 1996 HU18) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 18 tháng 4 năm 1996. Nó được đặt theo tên John Dundas Cochrane, a Scottish traveler và explorer of the 19th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13179 Johncochrane
2770--13179-johncochrane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)