User Tools

Site Tools


2771--13435-rohret-la-gi

Rohret
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13435
Tên thay thế 1999 VX67
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9239233
Viễn điểm quỹ đạo 2.6777149
Độ lệch tâm 0.1638094
Chu kỳ quỹ đạo 1274.7415382
Độ bất thường trung bình 298.01679
Độ nghiêng quỹ đạo 3.79404
Kinh độ của điểm nút lên 70.34129
Acgumen của cận điểm 191.49457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13435 Rohret (1999 VX67) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13435 Rohret
2771--13435-rohret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)