User Tools

Site Tools


2772--14438-maclean-la-gi

MacLean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 27 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14438
Tên thay thế 1992 HC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6242407
Viễn điểm quỹ đạo 3.1885743
Độ lệch tâm 0.0970844
Chu kỳ quỹ đạo 1809.8108034
Độ bất thường trung bình 315.96056
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12512
Kinh độ của điểm nút lên 130.16344
Acgumen của cận điểm 228.36527
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

14438 MacLean (1992 HC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14438 MacLean
2772--14438-maclean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)