User Tools

Site Tools


2773--15129-sparks-la-gi

Sparks
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15129
Tên thay thế 2000 ET47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8984036
Viễn điểm quỹ đạo 2.8881034
Độ lệch tâm 0.2067687
Chu kỳ quỹ đạo 1352.3263055
Độ bất thường trung bình 236.42188
Độ nghiêng quỹ đạo 4.63361
Kinh độ của điểm nút lên 352.51914
Acgumen của cận điểm 27.71980
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15129 Sparks (2000 ET47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15129 Sparks
2773--15129-sparks-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)