User Tools

Site Tools


2774--15513-emmermann-la-gi

Emmermann H
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Lowell
Nơi khám phá Đài thiên văn Lowell, Flagstaff, Arizona
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15513
Tên thay thế 1999 UV38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0962521
Viễn điểm quỹ đạo 2.4654393
Độ lệch tâm 0.0809321
Chu kỳ quỹ đạo 1258.1785538
Độ bất thường trung bình 255.74324
Độ nghiêng quỹ đạo 4.89540
Kinh độ của điểm nút lên 342.97422
Acgumen của cận điểm 312.00258
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15513 Emmermann (1999 UV38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1999 bởi Đài thiên văn Lowell Near-Earth Object Search ở Flagstaff, Arizona.

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 11 tháng 2 năm 2015. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15513 Emmermann
2774--15513-emmermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)