User Tools

Site Tools


2775--10916-okina-ouna-la-gi

10916 Okina-Ouna (tên chỉ định: 1997 YB17) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 31 tháng 12 năm 1997. Nó được đặt theo tên Okina và Ouna, two subsatellites of the 2007 SELENE spacecraft.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
2775--10916-okina-ouna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)