User Tools

Site Tools


2776--11081-pers-ve-la-gi

11081 Persäve (tên chỉ định: 1993 FA13) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 21 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên Per Arvid Säve, a 19th-century educator thuộc Visby, Sweden.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
2776--11081-pers-ve-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)