User Tools

Site Tools


2777--11248-bl-riot-la-gi

11248 Blériot
Tên
Tên Blériot
Tên chỉ định 4354 T-3
Phát hiện
Người phát hiện C. J. van Houten I. van Houten-Groeneveld
Ngày phát hiện 16 tháng 10 năm 1977
Nơi phát hiện Đài thiên văn Palomar
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0727402
Bán trục lớn (a) 2.1830361 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0242416 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.3418306 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.23 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.01998°
Kinh độ (Ω) 132.63418°
Acgumen (ω) 251.13316°
Độ bất thường trung bình (M) 170.73546°

11248 Blériot là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1178.1207658 ngày (3.23 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
2777--11248-bl-riot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)