User Tools

Site Tools


2778--11441-anadiego-la-gi

Asteroid 11441 Anadiego là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện vào ngày 31 tháng 12 năm 1975 bởi nhà thiên văn người Argentina Mario Casco ở El Leoncito. Nó được đặt theo tên Ana Teresa Diego (1954–1976), vừa là sinh viên thiên văn học ở trạm thiên văn La Plata vừa là người tham gia chính trị.[1]

 • Eccentricity – 0.2585543
 • Bán trục lớn – 2.56091716 Astronomical Units
 • Độ nghiêng quỹ đạo – 12.29030 degrees
 • Period – 1496.944 ngày = 4.10 năm
 • Absolute magnitude – 12.8[1]
 1. ^ a ă 11441 Anadiego (1975 YD). Solar System Dynamics, NASA Jet Propulsion Laboratory. Truy cập 24 tháng 12 năm 2011.
 • Asteroid Discovery from 1980 to 2010
 • Arnett, William A. (26 tháng 2 năm 2006). “Asteroids”. The Nine Planets. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2007. 
 • Asteroids Page ở NASA's Solar System Exploration
 • Cain, Fraser. “The Asteroid Belt”. Universe Tongày. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2008. 
 • Hsieh, Henry H. (1 tháng 3 năm 2006). “Main-Belt Comets”. University of Hawaii. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2007. 
 • “Main Asteroid Belt”. Sol Company. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2007. 
 • Munsell, Kirk (16 tháng 9 năm 2005). “Asteroids: Overview”. NASA's Solar System Exploration. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2007. 
 • Plots of eccentricity vs. semi-major axis và inclination vs. semi-major axis ở Asteroid Dynamic Site
 • Staff (31 tháng 10 năm 2006). “Asteroids”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2007. 
 • Staff (2007). “Space Topics: Asteroids và Comets”. The Planetary Society. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2007. 
2778--11441-anadiego-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)