User Tools

Site Tools


2779--11696-capen-la-gi

11696 Capen
Tên
Tên Capen
Tên chỉ định 1998 FD74
Phát hiện
Người phát hiện Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày phát hiện 22 tháng 3 năm 1998
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1433422
Bán trục lớn (a) 2.2058864 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.8896898 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5220830 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.28 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.49894°
Kinh độ (Ω) 66.40693°
Acgumen (ω) 121.46991°
Độ bất thường trung bình (M) 33.96710°

11696 Capen là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó có Quỹ đạo lệch tâm là 0.1433422 và chu kỳ quỹ đạo là 1196.6665258 ngày (3.28 năm).[1]

Tiểu hành tinh này được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1998 bởi Lowell Observatory Near-Earth Object Search.

Nó được đặt theo tên Charles Franklin Capen, nhân viên làm việc ở đài thiên văn Lowell.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2008. 
2779--11696-capen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)