User Tools

Site Tools


2780--11887-echemmon-la-gi

Echemmon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá ngày 14 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11887
Tên thay thế 1990 TV12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 5.6663032
Cận điểm quỹ đạo 4.7119520
Độ lệch tâm 0.0919568
Chu kỳ quỹ đạo 4317.5754223
Độ bất thường trung bình 231.33955
Độ nghiêng quỹ đạo 24.03602
Kinh độ của điểm nút lên 242.63962
Acgumen của cận điểm 111.16371
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.0

11887 Echemmon (1990 TV12) là một thiên thạch Trojan được phát hiện vào ngày 14 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel tại Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser on 11887 Echemmon
2780--11887-echemmon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)