User Tools

Site Tools


2781--12095-pinel-la-gi

12095 Pinel (tên chỉ định: 1998 HE102) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 25 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên Philippe Pinel, a French physician và pioneer of psychiatry.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2781--12095-pinel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)