User Tools

Site Tools


2783--12674-rybalka-la-gi

Rybalka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12674
Tên thay thế 1980 RL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8923568
Viễn điểm quỹ đạo 2.9059654
Độ lệch tâm 0.2112423
Chu kỳ quỹ đạo 1357.3365227
Độ bất thường trung bình 186.88833
Độ nghiêng quỹ đạo 1.73060
Kinh độ của điểm nút lên 310.91864
Acgumen của cận điểm 8.28169
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12674 Rybalka (1980 RL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1980 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12674 Rybalka
2783--12674-rybalka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)