User Tools

Site Tools


2784--13180-fourcroy-la-gi

Fourcroy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13180
Đặt tên theo Antoine François, comte de Fourcroy
Tên thay thế 1996 HV19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8355314
Viễn điểm quỹ đạo 3.5643960
Độ lệch tâm 0.1138864
Chu kỳ quỹ đạo 2090.8169577
Độ bất thường trung bình 177.21742
Độ nghiêng quỹ đạo 6.98724
Kinh độ của điểm nút lên 217.72677
Acgumen của cận điểm 219.63169
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13180 Fourcroy (1996 HV19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13180 Fourcroy
2784--13180-fourcroy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)