User Tools

Site Tools


2785--13436-enid-la-gi

Enid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Stafford
Nơi khám phá Zeno Observatory
Ngày khám phá 17 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13436
Tên thay thế 1999 WF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8212828
Viễn điểm quỹ đạo 3.6046298
Độ lệch tâm 0.1219044
Chu kỳ quỹ đạo 2103.5636999
Độ bất thường trung bình 125.42764
Độ nghiêng quỹ đạo 0.86039
Kinh độ của điểm nút lên 186.90298
Acgumen của cận điểm 292.71605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

13436 Enid (1999 WF) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 11 năm 1999 bởi T. Stafford ở Zeno Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13436 Enid
2785--13436-enid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)