User Tools

Site Tools


2787--14075-kenwill-la-gi

Kenwill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. R. Viscome
Nơi khám phá Rand Observatory
Ngày khám phá 18 tháng 7 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14075
Tên thay thế 1996 OJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5728722
Viễn điểm quỹ đạo 3.6453750
Độ lệch tâm 0.1724767
Chu kỳ quỹ đạo 2002.4210383
Độ bất thường trung bình 73.30788
Độ nghiêng quỹ đạo 2.15291
Kinh độ của điểm nút lên 126.56612
Acgumen của cận điểm 158.52267
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

14075 Kenwill (1996 OJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 7 năm 1996 bởi G. R. Viscome ở Rand Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14075 Kenwill
2787--14075-kenwill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)