User Tools

Site Tools


2790--15132-steigmeyer-la-gi

Steigmeyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15132
Tên thay thế 2000 EZ69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1411963
Viễn điểm quỹ đạo 2.6147063
Độ lệch tâm 0.0995626
Chu kỳ quỹ đạo 1339.3770989
Độ bất thường trung bình 180.59721
Độ nghiêng quỹ đạo 6.38886
Kinh độ của điểm nút lên 195.03991
Acgumen của cận điểm 241.79858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

15132 Steigmeyer (2000 EZ69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15132 Steigmeyer
2790--15132-steigmeyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)