User Tools

Site Tools


2791--15917-rosahavel-la-gi

15917 Rosahavel (tên chỉ định: 1997 UX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lenka Kotková ở Đài thiên văn Ondřejov gần Ondřejov, Cộng hòa Séc, ngày 28 tháng 10 năm 1997. Nó được đặt theo tên Josef Havel, a Czech rose breeder.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15917 Rosahavel
2791--15917-rosahavel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)