User Tools

Site Tools


2792--10918-kodaly-la-gi

Kodaly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10918
Đặt tên theo Zoltán Kodály
Tên thay thế 1998 AS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6558709
Viễn điểm quỹ đạo 3.5613421
Độ lệch tâm 0.1456394
Chu kỳ quỹ đạo 2001.9215110
Độ bất thường trung bình 305.15622
Độ nghiêng quỹ đạo 2.91381
Kinh độ của điểm nút lên 114.70558
Acgumen của cận điểm 17.57840
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10918 Kodaly (1998 AS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10918 Kodaly
2792--10918-kodaly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)