User Tools

Site Tools


2793--11082-spilliaert-la-gi

Spilliaert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11082
Đặt tên theo Léon Spilliaert
Tên thay thế 1993 JW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0073092
Viễn điểm quỹ đạo 3.4416000
Độ lệch tâm 0.0673433
Chu kỳ quỹ đạo 2114.8658858
Độ bất thường trung bình 226.91538
Độ nghiêng quỹ đạo 12.62326
Kinh độ của điểm nút lên 68.68208
Acgumen của cận điểm 158.92832
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

11082 Spilliaert (1993 JW) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11082 Spilliaert
2793--11082-spilliaert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)