User Tools

Site Tools


2794--11442-seijin-sanso-la-gi

Seijin-Sanso
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11442
Tên thay thế 1976 UN14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1365030
Viễn điểm quỹ đạo 2.3011594
Độ lệch tâm 0.0371043
Chu kỳ quỹ đạo 1207.2155272
Độ bất thường trung bình 196.20165
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37415
Kinh độ của điểm nút lên 53.34230
Acgumen của cận điểm 333.94821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11442 Seijin-Sanso (1976 UN14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1976 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11442 Seijin-Sanso
2794--11442-seijin-sanso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)