User Tools

Site Tools


2796--11895-dehant-la-gi

Dehant
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11895
Tên thay thế 1991 GU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1372601
Viễn điểm quỹ đạo 2.5803197
Độ lệch tâm 0.0939167
Chu kỳ quỹ đạo 1323.2207900
Độ bất thường trung bình 149.44043
Độ nghiêng quỹ đạo 6.88136
Kinh độ của điểm nút lên 196.55570
Acgumen của cận điểm 122.10362
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11895 Dehant (1991 GU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11895 Dehant
2796--11895-dehant-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)