User Tools

Site Tools


2797--12099-meigooni-la-gi

Meigooni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12099
Tên thay thế 1998 HQ124
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2078571
Viễn điểm quỹ đạo 2.4704737
Độ lệch tâm 0.0561347
Chu kỳ quỹ đạo 1306.7419098
Độ bất thường trung bình 51.67016
Độ nghiêng quỹ đạo 5.74720
Kinh độ của điểm nút lên 117.71676
Acgumen của cận điểm 341.27500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

12099 Meigooni (1998 HQ124) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12099 Meigooni
2797--12099-meigooni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)