User Tools

Site Tools


2799--12473-levi-civita-la-gi

Levi-Civita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12473
Đặt tên theo Tullio Levi-Civita
Tên thay thế 1997 CM19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2337493
Viễn điểm quỹ đạo 3.1275747
Độ lệch tâm 0.1667173
Chu kỳ quỹ đạo 1603.1033230
Độ bất thường trung bình 86.46982
Độ nghiêng quỹ đạo 13.54614
Kinh độ của điểm nút lên 81.18355
Acgumen của cận điểm 217.14086
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12473 Levi-Civita (1997 CM19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12473 Levi-Civita
2799--12473-levi-civita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)