User Tools

Site Tools


2800--12675-chabot-la-gi

Chabot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12675
Tên thay thế 1980 TA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2780429
Viễn điểm quỹ đạo 2.5149459
Độ lệch tâm 0.0494270
Chu kỳ quỹ đạo 1355.0740919
Độ bất thường trung bình 70.08908
Độ nghiêng quỹ đạo 6.30648
Kinh độ của điểm nút lên 18.06577
Acgumen của cận điểm 86.44812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

12675 Chabot (1980 TA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1980 bởi C. Shoemaker và E. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12675 Chabot
2800--12675-chabot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)