User Tools

Site Tools


2802--13437-wellton-persson-la-gi

Wellton-Persson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Uppsala-DLR Asteroid Survey
Nơi khám phá Kvistaberg
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13437
Tên thay thế 1999 WF8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1380975
Viễn điểm quỹ đạo 2.5555381
Độ lệch tâm 0.0889376
Chu kỳ quỹ đạo 1313.1595070
Độ bất thường trung bình 206.54111
Độ nghiêng quỹ đạo 1.44865
Kinh độ của điểm nút lên 171.93299
Acgumen của cận điểm 162.39562
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

13437 Wellton-Persson (1999 WF8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1999 bởi Uppsala-DLR Asteroid Survey ở Kvistaberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13437 Wellton-Persson
2802--13437-wellton-persson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)