User Tools

Site Tools


2803--13745-mikecosta-la-gi

Mikecosta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13745
Tên thay thế 1998 SL42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3875715
Viễn điểm quỹ đạo 2.8137983
Độ lệch tâm 0.0819451
Chu kỳ quỹ đạo 1531.8986620
Độ bất thường trung bình 76.94135
Độ nghiêng quỹ đạo 1.15574
Kinh độ của điểm nút lên 332.21363
Acgumen của cận điểm 63.94736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

13745 Mikecosta (1998 SL42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13745 Mikecosta
2803--13745-mikecosta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)