User Tools

Site Tools


2804--14077-volfango-la-gi

14077 Volfango là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1998.9413385 ngày (5.47 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1996.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2804--14077-volfango-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)