User Tools

Site Tools


2805--14463-mccarter-la-gi

McCarter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14463
Tên thay thế 1993 GA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0389864
Viễn điểm quỹ đạo 2.5873198
Độ lệch tâm 0.1185251
Chu kỳ quỹ đạo 1285.0054675
Độ bất thường trung bình 272.27709
Độ nghiêng quỹ đạo 7.12005
Kinh độ của điểm nút lên 7.49513
Acgumen của cận điểm 14.24278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14463 McCarter (1993 GA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1993 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14463 McCarter
2805--14463-mccarter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)