User Tools

Site Tools


2806--14826-nicollier-la-gi

Nicollier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Wild
Nơi khám phá Zimmerwald
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14826
Đặt tên theo Claude Nicollier
Tên thay thế 1985 SC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2902014
Viễn điểm quỹ đạo 3.8715452
Độ lệch tâm 0.2566389
Chu kỳ quỹ đạo 1975.1913768
Độ bất thường trung bình 99.43705
Độ nghiêng quỹ đạo 2.32397
Kinh độ của điểm nút lên 11.51169
Acgumen của cận điểm 307.66924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

14826 Nicollier (1985 SC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1985 bởi P. Wild ở Zimmerwald.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14826 Nicollier
2806--14826-nicollier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)