User Tools

Site Tools


2807--15133-sullivan-la-gi

Sullivan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 3 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15133
Tên thay thế 2000 EB91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9481001
Viễn điểm quỹ đạo 2.4820159
Độ lệch tâm 0.1205196
Chu kỳ quỹ đạo 1204.1375370
Độ bất thường trung bình 106.98990
Độ nghiêng quỹ đạo 3.44768
Kinh độ của điểm nút lên 271.72560
Acgumen của cận điểm 342.49049
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15133 Sullivan (2000 EB91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15133 Sullivan
2807--15133-sullivan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)