User Tools

Site Tools


2808--15918-thereluzia-la-gi

Thereluzia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Ehring
Nơi khám phá Bornheim
Ngày khám phá 27 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15918
Tên thay thế 1997 UE9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8800537
Viễn điểm quỹ đạo 2.6077491
Độ lệch tâm 0.1621496
Chu kỳ quỹ đạo 1227.7334342
Độ bất thường trung bình 67.43145
Độ nghiêng quỹ đạo 6.64340
Kinh độ của điểm nút lên 301.22654
Acgumen của cận điểm 60.96202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15918 Thereluzia (1997 UE9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 10 năm 1997 bởi N. Ehring ở Bornheim.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15918 Thereluzia
2808--15918-thereluzia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)