User Tools

Site Tools


2810--11083-caracas-la-gi

11083 Caracas
Tên
Tên Caracas
Tên chỉ định 1993 RZ6
Phát hiện
Người phát hiệns Eric Elst
Ngày phát hiện 15 tháng 9 năm 1993
Nơi phát hiện Đài thiên văn Nam Âu
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1036630
Bán trục lớn (a) 2.3533653 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1094084 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.5973222 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.61 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.73240°
Kinh độ (Ω) 354.41050°
Acgumen (ω) 66.00204°
Độ bất thường trung bình (M) 332.51240°

11083 Caracas là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.1117833 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1036630 và chu kỳ quỹ đạo là 1318.6588097 ngày (3.61 năm).[1] Cantor có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.4096319 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 4.73240°.

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1993 ở Đài thiên văn Nam Âu.

Caracas is the capital thuộc Venezuela in South America.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2008. 
2810--11083-caracas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)