User Tools

Site Tools


2811--11444-peshekhonov-la-gi

Peshekhonov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11444
Tên thay thế 1978 QA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7920523
Viễn điểm quỹ đạo 2.8075419
Độ lệch tâm 0.2207781
Chu kỳ quỹ đạo 1273.8922923
Độ bất thường trung bình 185.84551
Độ nghiêng quỹ đạo 3.67645
Kinh độ của điểm nút lên 188.11886
Acgumen của cận điểm 154.96996
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

11444 Peshekhonov (1978 QA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11444 Peshekhonov
2811--11444-peshekhonov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)