User Tools

Site Tools


2812--11698-fichtelman-la-gi

Fichtelman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11698
Tên thay thế 1998 FZ102
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0485713
Viễn điểm quỹ đạo 2.6246329
Độ lệch tâm 0.1232691
Chu kỳ quỹ đạo 1304.5946119
Độ bất thường trung bình 319.65967
Độ nghiêng quỹ đạo 6.62834
Kinh độ của điểm nút lên 329.75844
Acgumen của cận điểm 193.44961
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11698 Fichtelman (1998 FZ102) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11698 Fichtelman
2812--11698-fichtelman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)