User Tools

Site Tools


2813--11896-camelbeeck-la-gi

11986 Camelbeeck
Tên
Tên Camelbeeck
Tên chỉ định 1991 GP6
Phát hiện
Người phát hiện Eric Walter Elst
Ngày phát hiện 8 tháng 4 năm 1991
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1640485
Bán trục lớn (a) 2.4065528 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.0117614 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8013442 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.73 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 1.99692°
Kinh độ (Ω) 193.54802°
Acgumen (ω) 32.05119°
Độ bất thường trung bình (M) 138.99431°

11896 Camelbeeck là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 1.9836232 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1640485 và chu kỳ quỹ đạo là 1363.6141533 ngày (3.73 năm).[1]

Caesar có vận tốc quỹ đạo trung bình là 19.19899816 km/s và a tilt of 1.99701°.

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi Eric Walter Elst.

Thlà mộtsteroid was named after Thierry Camelbeeck, a seismologist.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
2813--11896-camelbeeck-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)