User Tools

Site Tools


2814--12100-amiens-la-gi

12100 Amiens (tên chỉ định: 1998 HR149) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst tại Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 25 tháng 4 năm 1998. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Amiens, Pháp.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2814--12100-amiens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)