User Tools

Site Tools


2815--12287-langres-la-gi

Langres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12287
Tên thay thế 1991 GH5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7854266
Viễn điểm quỹ đạo 3.6080012
Độ lệch tâm 0.1286594
Chu kỳ quỹ đạo 2087.6326727
Độ bất thường trung bình 280.80644
Độ nghiêng quỹ đạo 4.37107
Kinh độ của điểm nút lên 213.15628
Acgumen của cận điểm 73.89948
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12287 Langres (1991 GH5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12287 Langres
2815--12287-langres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)