User Tools

Site Tools


2816--12477-haiku-la-gi

Haiku
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12477
Đặt tên theo Haiku
Tên thay thế 1997 EY20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1237520
Viễn điểm quỹ đạo 2.7479120
Độ lệch tâm 0.1281205
Chu kỳ quỹ đạo 1388.5752273
Độ bất thường trung bình 284.84962
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09786
Kinh độ của điểm nút lên 196.61928
Acgumen của cận điểm 29.08702
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12477 Haiku (1997 EY20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 3 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12477 Haiku
2816--12477-haiku-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)