User Tools

Site Tools


2817--12680-bogdanovich-la-gi

Bogdanovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12680
Tên thay thế 1981 JR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0343656
Viễn điểm quỹ đạo 2.3494998
Độ lệch tâm 0.0718850
Chu kỳ quỹ đạo 1185.3299223
Độ bất thường trung bình 136.26833
Độ nghiêng quỹ đạo 3.51815
Kinh độ của điểm nút lên 34.15675
Acgumen của cận điểm 169.31468
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12680 Bogdanovich (1981 JR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1981 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12680 Bogdanovich
2817--12680-bogdanovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)