User Tools

Site Tools


2819--13438-marthanalexander-la-gi

Marthanalexander
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13438
Tên thay thế 1999 XD86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9816503
Viễn điểm quỹ đạo 2.5178739
Độ lệch tâm 0.1191734
Chu kỳ quỹ đạo 1232.5465418
Độ bất thường trung bình 143.05308
Độ nghiêng quỹ đạo 2.17334
Kinh độ của điểm nút lên 86.51624
Acgumen của cận điểm 56.85674
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

13438 Marthanalexander (1999 XD86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13438 Marthanalexander
2819--13438-marthanalexander-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)