User Tools

Site Tools


2820--13748-radaly-la-gi

Radaly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13748
Tên thay thế 1998 SC46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7613372
Viễn điểm quỹ đạo 3.4311528
Độ lệch tâm 0.1081658
Chu kỳ quỹ đạo 1989.9923286
Độ bất thường trung bình 287.02680
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69046
Kinh độ của điểm nút lên 218.70635
Acgumen của cận điểm 153.82043
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

13748 Radaly (1998 SC46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13748 Radaly
2820--13748-radaly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)